Y Dinesydd

 

 

Dinesydd

 

TELERAU HYSBYSEBU 2017 - 2018

 

 

Tudalen Gyfan A4

18 x 28cm

£120

Lliw £150

Hanner Tudalen

18 x 14cm

£60

Lliw £80

Chwarter Tudalen

9 x 14cm

£30

Lliw £50

Wythfed Tudalen

9 x 7cm

£20

Lliw £30

Bocs

6 x 6cm

£15

Lliw £25

Ceir gostyngiad o 10% am hysbysebu mewn tri rhifyn dilynol.

 

Anfonwch arlunwaith yr hysbyseb ar ffurf jpeg neu pdf drwy
e-bost i iestynd@gmail.com
neu, os dymunwch, anfonwch y geiriad yn unig gan nodi
maint y bocs yn ôl y tabl uchod.

Am osod taflen rydd o fewn Y Dinesydd gall y telerau amrywio
o £50 i £200 – yn dibynnu ar y pwysau.

Rhaid derbyn hysbysebion erbyn 25ain o’r mis a bydd y rhifyn
yn ymddangos erbyn y 10fed o’r mis canlynol.

(Does dim rhifyn ym mis Awst na mis Ionawr.)
Byddwch yn derbyn anfoneb ar ôl i’r hysbyseb ymddangos.

 

 

 


Neges

Enw:
Ebost:
Neges: