Y Dinesydd

 

Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r Fro rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

 

Croeso i chi gyfrannu stori neu sylwadau. Ewch i’r ffenest Cysylltu ar y chwith.

 

Cyhoeddwyd y Dinesydd cyntaf yn Ebrill 1973 – felly dyma bapur bro hynaf Cymru! Mae’r diwyg a’r cynnwys wedi newid tipyn gyda’r blynyddoedd a gobeithiwn ei fod yn plesio darllenwyr heddiw.

 

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.
Pris: £1

 

 

Rhif 420

Rhif 416

Rhif 412

Sut i gael Y Dinesydd

 • Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau neu ganolfannau. (Gweler rhestr isod.)
 • Am danysgrifiad o £10 * fe gewch gopi o bob rhifyn wedi ei ddosbarthu i ganolfan o’ch dewis chi – capel, ysgol, cymdeithas, côr ac ati.
 • Am danysgrifiad o £15 * fe gewch gopi trwy ddrws eich tŷ (naill ai trwy law dosbarthwr neu drwy’r post).
 • Neu beth am archebu copi ar-lein?* Manteision – derbyn copi pdf ar ddiwrnod ei gyhoeddi, a phob tudalen mewn lliw llawn!

 

* I gael copi o’r Ffurflen Danysgrifio,
cliciwch >
yma.


Gellir tanysgrifio am weddill y flwyddyn gyfredol ( £1 y rhifyn) trwy gysylltu â Joel D’Auria – manylion ar y Ffurflen Danysgrifio.

 

 

 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FERN GALLERY, Rhiwbeina

 

PoblCaerdydd

Croeso i Bobl Caerdydd. Gwasanaeth digidol i bobl Caerdydd gan bobl Caerdydd yn cynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau a digwyddiadau, Clonc, clecs a’r diweddara am fywyd yn y ddinas.
@PoblCaerdydd #PoblCaerdydd

www.poblcaerdydd.com 

 • Cronfa i achub papur newydd y Cymro
  Fe fydd Cronfa Achub yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Mon er mwyn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol i atgyfodi unig bapur newydd Cymraeg Cymru. Mae cwmni Tindle, cyhoeddwyr y papur wythnosol am

 • Chwilio am Ddylunydd neu Grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Caerdydd 2018
  Yn dilyn seremoni’r cyhoeddiad y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2018, mae Amgueddfa Cymru yn barod yn troi ei sylw at seremoni gadeirio Eisteddfod 2018.

 • Cyhoeddi Eisteddfod 2018
  Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 24ain, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio ar lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun.

 • Traeth Bae Caerdydd yn dod â’r Haf yn ôl i’r Ddinas
  Mae’r traeth yn ôl! Bydd Caerdydd unwaith eto yn creu glan y môr ei hun gyda dychweliad  Traeth Bae Caerdydd Capital FM o ddydd Gwener 28 Gorffennaf tan ddydd Sul 3 Medi. Bydd yr atyniad yn Roald Dahl Plass yn cy

 • Gwirfoddoli yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018
  Cynhelir Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018 am 3pm ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin ar lawnt Neuadd y Ddinas. Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl.

 • Cyfleoedd Gwirfoddoli yng Ngemau Cymru
  Os ydych chi’n frwd dros chwaraeon, yn 16 oed neu hŷn ac yn awyddus i helpu digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf Cymru, mae trefnwyr Gemau Cymru eisiau clywed oddi wrthych chi! Cynhelir Gemau Cymru eleni mewn gwahanol leolia