TELERAU HYSBYSEBU 2017 – 2018

 

Tudalen Gyfan A4 18 x 28cm £120 Lliw £150
Hanner Tudalen 18 x 14cm £60 Lliw £80
Chwarter Tudalen 9 x 14cm £30 Lliw £50
Wythfed Tudalen 9 x 7cm £20 Lliw £30
Bocs 6 x 6cm £15 Lliw £25

Ceir gostyngiad o 10% am hysbysebu mewn tri rhifyn dilynol.

Anfonwch arlunwaith yr hysbyseb ar ffurf jpeg neu pdf drwy
e-bost i iestynd@gmail.com
neu, os dymunwch, anfonwch y geiriad yn unig gan nodi
maint y bocs yn ôl y tabl uchod.

Am osod taflen rydd o fewn Y Dinesydd gall y telerau amrywio
o £50 i £200 – yn dibynnu ar y pwysau.

Rhaid derbyn hysbysebion erbyn 25ain o’r mis a bydd y rhifyn
yn ymddangos erbyn y 10fed o’r mis canlynol.

(Does dim rhifyn ym mis Awst na mis Ionawr.)
Byddwch yn derbyn anfoneb ar ôl i’r hysbyseb ymddangos.