Defnyddiwch y ffurflen isod i roi newyddion neu sylwadau i’r Dinesydd,
neu i wneud ymholiadau.
Dylai deunydd ddod i law erbyn y 27ain o’r mis
ar gyfer rhifyn y mis canlynol – allan erbyn y 10fed.

 

Newyddion neu Sylwadau