Y Dinesydd – cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion Caerdydd a’r Fro rannu newyddion a storïau am bobl a digwyddiadau yn yr ardal.

Croeso i chi gyfrannu stori neu sylwadau. Ewch i’r ffenest Cysylltu ar y chwith.

Cyhoeddwyd y Dinesydd cyntaf yn Ebrill 1973 – felly dyma bapur bro hynaf Cymru! Mae’r diwyg a’r cynnwys wedi newid tipyn gyda’r blynyddoedd a gobeithiwn ei fod yn plesio darllenwyr heddiw.

Cyhoeddir 10 rhifyn y flwyddyn – pob mis ac eithrio Ionawr ac Awst.
Pris: £1

Rhif 420

Rhifyn arbennig Eisteddfod 2018 Cliciwch i’w ddarllen am ddim!

Sut i gael Y Dinesydd

  • Gellir prynu copïau mewn nifer o siopau neu ganolfannau. (Gweler rhestr isod.)
  • Am danysgrifiad o £10 * fe gewch gopi o bob rhifyn wedi ei ddosbarthu i ganolfan o’ch dewis chi – capel, ysgol, cymdeithas, côr ac ati.
  • Am danysgrifiad o £15 * fe gewch gopi trwy ddrws eich tŷ (naill ai trwy law dosbarthwr neu drwy’r post).
  • Neu beth am archebu copi ar-lein?* Manteision – derbyn copi pdf ar ddiwrnod ei gyhoeddi, a phob tudalen mewn lliw llawn!

* I gael copi o’r Ffurflen Danysgrifio,
cliciwch >
yma.

Gellir tanysgrifio am weddill y flwyddyn gyfredol ( £1 y rhifyn) trwy gysylltu â Joel D’Auria – manylion ar y Ffurflen Danysgrifio.

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd

CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Road
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FERN GALLERY, Rhiwbeina

Rhif 416

Rhif 412