TELERAU HYSBYSEBU 2022 – 2023

Mae pob tudalen mewn lliw llawn

Tudalen Gyfan A4

18 x 28cm

Y tu fewn

    £150

Clawr cefn

     £225

Hanner Tudalen

18 x 14cm

      £80

     £120

Chwarter Tudalen

9 x 14cm

      £50

       £75

Wythfed Tudalen

9 x 7cm

      £30

       £45

Bocs

6 x 6cm

      £25

       £37

 

Ceir gostyngiad o 10% am hysbysebu mewn tri rhifyn dilynol

ac 20% am hysbysebu am flwyddyn gyfan (10 rhifyn).

 

Anfonwch arlunwaith yr hysbyseb ar ffurf jpeg neu pdf drwy

e-bost at iestynd@gmail.com

neu, os dymunwch, anfonwch y geiriad yn unig gan nodi maint y bocs yn ôl y tabl uchod.

 

Am osod taflen rydd o fewn Y Dinesydd gall y telerau amrywio o £50 i £200 – yn dibynnu ar y pwysau.

 

Rhaid derbyn hysbysebion erbyn 25ain o’r mis a bydd y rhifyn yn ymddangos erbyn y 10fed o’r mis canlynol.

(Does dim rhifyn ym mis Awst na mis Ionawr.)

Byddwch yn derbyn anfoneb ar ôl i’r hysbyseb ymddangos.