Gwobrau Mudiad Meithrin

Ddydd Gwener 6 Gorffennaf cynhaliwyd seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli, er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol sy’n rhan o gynllun Cam wrth Gam, sy’n un o is-gwmnïau Mudiad Meithrin.

Yn y llun mae disgyblion Ysgol Bro Edern ac Ysgol Glantaf.

Llongyfarchiadau!