Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Ysgol Plasmawr – Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Yn ddiweddar gwobrwywyd dwy o ferched blwyddyn 10 sef Seren ac Elen am eu cyfraniad i sefydlu cynllun a datblygu pêl-droed merched yn yr ysgol. Mae’r ddwy wedi bod yn cynnal sesiynau bob nos Iau drwy’r gaeaf i ferched blwyddyn 7 ac 8. Mae’r ddwy hefyd wedi helpu gyda’r timau yn ystod gemau. Mae eu gwaith yn sefydlu’r cynllun yma wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Diolch ferched!! Isod gwelir llun ohonynt yn derbyn eu gwobr gyda Jayne Ludlow ac aelodau o garfan merched Cymru cyn eu gemau diweddar yn erbyn Rwsia a Bosnia.