Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd

Lansio CD newydd o berfformiadau gitâr gyda chwmni SAIN.

Bydd y gitarydd clasurol Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd i gwmni SAIN yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir cyngerdd i lansio’r CD yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ddydd Llun Awst y 6ed am 11 y bore.

Darnau poblogaidd ar gyfer y gitâr glasurol fydd ar y CD gan gynnwys gweithiau o Gymru, Sbaen a De America. Mae’r traciau’n amrywio o ddawnsfeydd poblogaidd y Tango o’r Ariannin i drefniannau arbennig gan Rhisiart o ganeuon gwerin ac emyn-donau Cymreig.

Bydd Rhisiart hefyd yn perfformio ledled Cymru gydol mis Medi gan ddechraur’ daith yng Nghwrt Insole, Llandaf nos Sadwrn Medi’r 1af am 7.30pm Tocynnau ar gael yng Nghwrt Insole.