Arddangosfa I’R BYW yn y Bae

ARDDANGOSFA I’R BYW YN Y BAE – CELF YN MYNEGI PROFIADAU POBL HEDDIW

Arddangosfa newydd Rhodri Owen ydi I’r Byw sydd newydd gychwyn teithio Cymru, ac i’w gweld ym mhrif gyntedd Canolfan y Mileniwm, sef pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, ddechrau Awst, ac wedyn yng Nghrefft yn y Bae tan 22ain Medi.

Yn fwy adnabyddus fel saer Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2017, yma mae Rhodri yn cyfuno ei brofiad o greu dodrefn crefft-llaw gyda’i gefndir celf, gan ddefnyddio ei ddodrefn fel darnau celf a chanfasau glân.

Cydweithiodd Rhodri gydag 8 artist gwadd ac 8 o grwpiau o wahanol gefndiroedd ar draws Cymru ar gyfer yr arddangosfa – gyda’r grwpiau yn gosod eu stamp unigryw eu hunain ar y “canfasau”.

Gwnaed dau o’r darnau yng Nghaerdydd wrth i grwp o elusen Hafal ymgynnull yn Sain Ffagan, ac aelodau un o hen deuluoedd y dociau ddod at ei gilydd yn y Bae, i gydweithio efo Rhodri a’r artistiaid gwadd.

Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, llosgi neu’u datgymalu cafodd dodrefn “newydd-anedig” Rhodri eu trawsnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl, gan fynegi sut mae profiadau bywyd heddiw – llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

Mae I’r Byw yn gynhyrchiad mewn partneriaeth ag wyth oriel a sefydliad, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Gellir gweld mwy o’r hanes, lluniau a manylion y daith ar calongron.com/ir-byw .

Llun:  I’r Byw – Gorsedd, tanio celfwaith dychanol, artist gwadd Llŷr Alun Jones