Llefydd i siarad Cymraeg

Lansiad o adnodd newydd i siaradwyr a dysgwyr: Llefydd i siarad Cymraeg

Dyma ddatblygiad cyffrous i’r iaith Gymraeg diolch i’r cylchgrawn digidol dwyieithog newydd parallel.cymru sydd wedi rhyddhau map o leoliadau gwahanol lle y gallwch siarad Cymraeg.  Hyd yn hyn, mae’n cynnwys 290 o dafarndai, caffis, gwestai, atyniadau twristiaeth a mwy, i gyd i’w gweld ar fap gyda’r opsiwn o edrych am fath o fusnes a chwilio yn ôl enw a lleoliad. 

https://parallel.cymru/siarad

Meddai sefydlydd a rheolwr prosiect parallel.cymru, Neil Rowlands: “Dechreuais y prosiect hwn ddiwedd 2017 wedi i mi sylweddoli bod angen cyflwyno’r iaith Gymraeg mewn ffordd hygyrch.  Fel dysgwr bywiog rydw i wedi eisiau adnodd erioed sy’n dangos ble rwy’n debygol o allu prynu coffi, archebu pryd o fwyd neu sgwrsio gyda staff yn y Gymraeg.  Mae llawer o fusnesau’n croesawu’r iaith Gymraeg, ond dydyn nhw ddim yn dangos hynny ar eu gwefannau neu ar eu harwyddion, felly gall fod yn galed i wybod pa leoliadau i’w cefnogi.  Dechreuais y tudalen hwn ar 3 Mehefin gan ofyn am awgrymiadau ac roeddwn wrth fy modd i dderbyn mwy na 150 o fewn wythnos.  Rwy’n edrych ymlaen at weld nifer o bobl yn defnyddio’r tudalen, ac i helpu llawer mwy o sgyrsiau i ddechrau gyda’r geiriau ‘Shw mae’!”

Meddai Heini Gruffudd, awdur a llefarydd Dyfodol i’r Iaith: ” Mae Dyfodol i’r Iaith wrth ei fodd yn gweld Parallel.cymru yn datblygu’n ddrws agored i rai sy’n dysgu’r iaith.  Mae’n agor y ffordd i’r byd Cymraeg, yn cyflwyno llawer o bethau diddorol, ac yn rhoi golwg newydd ar faterion Cymraeg.  Mae digon o ddiddordeb yma hefyd i siaradwyr Cymraeg.  Pob llwyddiant gyda’r fenter!”

Meddai Aran Jones, sylfaenydd SaySomethinginWelsh: “Mae SaySomethinginWelsh yn falch iawn i weld y math yma o ymdrech i helpu pobl i gael hyd i lefydd i siarad Cymraeg.  Mae’n arbennig o bwysig i ddysgwyr wybod lle mae modd iddyn nhw ddefnyddio’r Gymraeg, felly bydd hyn yn gymorth mawr iddyn nhw.’