Diwrnod agored  canolfan Northlands Byddin yr Iachawdwriaeth

Diwrnod agored  canolfan Northlands , 202 Heol y Gogledd, Caerdydd, dydd Sadwrn 21 o Orffennaf rhwng 11.00yb a 3.00yh.

Mae ‘Tŷ Bywyd’ Northlands yn cynnal dirwnod agored i deuluoedd a phobl o bob oedran o’r gymuned leol i ddathlu llwyddiant ein gwasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd.

Mi fydd gweithgareddau lu yn cymryd lle gan gynnwys paentio wyneb, jyglo a sgiliau syrcas a phaentio crysau-t. Yn ogystal bydd stondinau addurno cacennau, pêl-droed, paentio ewinedd, tatŵs dros dro, cerddoriaeth, lluniaeth a llawer mwy.  

Mae Byddin yr Iachawdwraieth yn rhedeg  canolfan Northlands i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi bod yn ddigartref i ail-adeiladu eu bywydau.

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith Byddin yr Iachawdwriaeth ac os hoffech ragor o wybodaeth am y rhesymau pam mae pobl ifanc yn profi di-gartrefedd – megis problemau teuluol, bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i drafod llwyddiannau ein gwasanaeth gyda chi.

Iwan Rhys Roberts, MCIPR

Swyddog Cyfathrebu

Symudol: +00 44 (0)7918 560703