Pencampwyr Bookslam 2018

Disgyblion Ysgol Gymraeg Sant Baruc yn cael eu coroni’n Bencampwyr Bookslam 2018 ac yn 2ail yn y Cwis Llyfrau Cenedlaethol

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gymraeg Sant Baruc, Bro Morgannwg, eu coroni’n Bencampwyr 2018 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru. Wythnos ar ôl ennill y Bookslam, aethon nhw ymlaen i gystadlu yn y Cwis Llyfrau a dod yn 2ail dros Gymru!
 
BookSlam
Yn y rownd derfynol genedlaethol a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, Ysgol Gymraeg Sant Baruc oedd yr unig ysgol Gymraeg, yn cystadlu yn erbyn 14 o siroedd eraill.
 
Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd – sef trafodaeth am 10 munud, a chyflwyniad dramatig yn para 8 munud, yn seiliedig ar eu dewis o lyfrau.
 
Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, Ysgol Gymraeg Sant Baruc, Bro Morgannwg, a ddyfarnwyd yn bencampwyr BookSlam, ar ôl iddynt greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth am y nofel The Shiver Stone, gan Sharon Tregenza. Yn rownd y cyflwyniadau, fe wnaethant blesio’r beirniad gyda’u dehongliad o The Black Chair gan Phil Carradice.
 
Cwis Llyfrau
Aeth yr ysgol yn ôl i Aberystwyth wythnos yn ddiweddarach er mwyn cystadlu yn Rownd Genedlaethol y Cwis Llyfrau yn erbyn 17 sir arall.

Ar ôl diwrnod arall o gystadlu brwd, Ysgol Gymraeg Sant Baruc gipiodd yr 2ail wobr dros Gymru, gan greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth am y nofel Gethin Nyth Brân, gan Gareth Evans. Yn rownd y cyflwyniadau, fe wnaethant blesio’r beirniad gyda’u dehongliad o Cysgod y Darian gan Meilyr Siôn.

Llwyddiant ysgubol i’r ysgol ar ôl holl waith caled y disgyblion a’r athrawon.